اسپیس ایکس به شرکتی ۱۰۰ میلیارد دلاری تبدیل خواهد شد | زومیت