افزوده شدن امکان اسکرین شات جدید به گوگل کروم | ایتنا