آمار فروش نینتندو سوئیچ سه سال بعد از عرضه همچنان قابل توجه است