افت ارزش سهام اینتل پس از اعلام گزارش مالی فراتر از انتظار | زومیت