پردازنده EPYC 7713 Milan مشاهده شد – سریع‌تر از چهار Xeon Platinum