اپل ۶ بدافزار مک را که از اسکن‌های امنیتی عبور کرده بودند، از دسترس خارج کرد | زومیت