اولین نتایج غیر رسمی از تراشه A14X؛ قلب تپنده‌ی مک‌های آینده | زومیت