این ربات در عرض چند دقیقه چاله‌ها و ترک‌های جاده را از بین می‌برد | زومیت