تکمیل بالگرد صبا ۲۴۸ از سوی محققان کشور | عصرارتباط