ساخت فریم ورک جدید توسط مایکروسافت برای حفظ امنیت سیستم‌های یادگیری ماشینی | ایتنا