سهم شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده پهن‌باند ثابت در کشور زیر ۹ درصد است | زومیت