حافظه های جانبی پلی استیشن 5 در زمان قابل استفاده نخواهند بود!