حافظه های جانبی پلی استیشن 5 در زمان عرضه کنسول قابل استفاده نخواهند بود!