ترامپ پس از ترک کاخ سفید ممکن است توسط توییتر مسدود شود | زومیت