واکنش صنعت فناوری به انتخاب جو بایدن به‌ عنوان رئیس جمهور آمریکا | زومیت