جزئیات جدیدی از چیپست A14X Bionic – عملکرد بهتر از Core i9