7 ویژگی مهمی که واتساپ باید از پیام‌رسان‌های دیگر کپی کند!