سامسونگ بالاتر از اپل – جایگاه برتر سامسونگ در بازار آمریکا