کارایی احتمالی Radeon RX 6800 در ماینینگ – 50% بهتر از RTX 3090