وانت مسابقه رنجر دیزلی، محصول جدیدی از واحد Racing Thailand خودروسازی فورد | ایتنا