هواوی به دنبال فروش 15 میلیاردی آنر به به Digital China