کارمند سابق مایکروسافت به ۹ سال زندان محکوم شد | زومیت