قابلیت نصب ترجیحی پلی استیشن 5 کارآمد برای حفظ فضای ذخیره سازی کنسول