حمله باج افزاری به یکی از شرکت های مونتاژکننده مک بوک های اپل | زومیت