اپلیکیشن های iOS گوگل و فیسبوک بر روی مک های Apple Silicon منتشر نخواهند شد