عدم پشتیبانی تمامی مدل های مک M1 از گرافیک اکسترنال توسط رابط Thunderbolt