زمان عرضه احتمالی گرافیک RTX 3080 Ti برای رقابت با RX 6900 XT