دوربین Q2 مونوکروم لایکا با قیمت 6000 دلار رونمایی شد!