سومین سایت 5G ایرانسل در دانشگاه تربیت‌مدرس راه‌اندازی شد | زومیت