پی پال امکان خرید، نگهداری و فروش رمزارز را برای ساکنین آمریکا فراهم کرد | زومیت