42 گوشی واجد شرایط هواوی و آنر که سیستم عامل هارمونی برای آنها ارائه می‌شود