افزوده شدن قابلیت‌های جدید ویرایش تصویر به نرم‌افزار گوگل فوتوز | ایتنا