مشکل توقف دانلود بازی های PS5 – تنها راه حل ریست فکتوری کنسول است