امکان گشایش LC داخلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شد | عصرارتباط