ارزش تراکنش‌های الکترونیک شاپرک نسبت به سال پیش دوبرابر شده است | زومیت