اتباع غیرایرانی می‌توانند سه سیم‌کارت به نام خود بخرند | زومیت