برخی از کاربران آیفون ۱۲ متن پیام‌های ارسال‌شده را مشاهده نمی‌کنند | زومیت