تلاش برای صادرات منسوجات نانویی ایرانی به ۴ کشور اروپایی و کانادا | عصرارتباط