کوالکام تراشه‌های مورد نیاز هواوی را تأمین می‌کند | زومیت