طرح جدید فروش آیفون توسط ورایزن؛ «یکی بخر دوتا ببر» | زومیت