گوشی رول شونده مرموز سامسونگ در دست قائم مقام شرکت!