آمریکایی‌ها حدود یک دهه از عمر خود را با نگاه‌کردن به گوشی سپری کرده‌اند | زومیت