Menu

شرایط +AppleCare برای سری آیفون ۱۲

شرایط +AppleCare برای سری آیفون ۱۲
تک فارس

دارندگان آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی در آمریکا می‌توانند با استفاده از سرویس +AppleCare و پرداخت ۱۴۹ دلار گوشی خود را برای ۲ سال تحت پوشش قرار دهند و یا به صورت ماهانه مبلغ ۷٫۹۹ دلار برای پوشش دستگاه خود بپردازند.با استفاده از طرح +AppleCare دارندگان آیفون برای هر سال دارای ۲ پوشش صدمات تصادفی خواهند بود، به شرط آن که فرانشیز آن را نیز پرداخت کنند. طرحی نیز برای سرقت و گم شدن آیفون نیز وجود دارد که برای ۲ سال قیمتی ۲۱۹ دلاری دارد. البته کاربران می‌توانند اشتراک ماهانه طرح با قیمت ۱۱٫۴۹ دلار را نیز تهیه کنند. این طرح علاوه بر پوشش صدمات احتمالی، ۲ پوشش سرقت یا گم شدن در هر ۱۲ ماه را نیز همراه خود دارد.

شرایط +AppleCare برای سری آیفون ۱۲

+AppleCare برای آیفون ۱۲ پروو آیفون ۱۲ پرو مکس ۱۹۹ دلار به ازای ۲ سال پوشش صدمات قیمت‌گذاری شده و اشتراک ماهیانه آن نیز ۹٫۹۹ دلار می‌باشد. برای پوشش گم شدن و یا دزدی دستگاه نیز قیمت ۲۶۹ دلار در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه کاربران می‌توانند برای این طرح از اشتراک ماهیانه ۱۳٫۴۹ دلاری نیز استفاده کنند. فرانشیز درنظر گرفته شده برای آسیب نمایشگر ۲۹ دلار، آسیب‌های دیگر ۹۹ دلار و برای گم شدن و دزدی ۱۴۹ دلار تعیین شده است.