Menu

استعفای یکی از مدیران هوش مصنوعی Google

استعفای یکی از مدیران هوش مصنوعی Google
کالاسودا

یکی از مسئولین بخش هوش مصنوعی Google پس از ماجرای اخراج دو محقق، استعفا داد.

به گزارش کالاسودا و به نقل از The Verge، کمپانی Google و به ویژه بخش هوش مصنوعی آن، مدتی قبل با اخراج 2 محقق ارشد خود، خبر ساز شد.

اکنون سمی بنجیو، مسئول تیم اصول اخلاقی بخش هوش مصنوعی، از سمت خود استعفا داده است.

بنجیو با ترک سمت فعلی خود، به دنبال موقعیت‌های شغلی دیگر خواهد گشت.

روز آخر کاری بنجیو، 28 آوریل خواهد بود.

بنجیو تا قبل از این، راهنمای تیمیت گبرو و مارگارت میشل، 2 محقق اخراجی Google بود.

گبرو در ماه دسامبر و میشل در ماه فوریه اخراج شده بودند.

بنجیو در ادامه در یک پست Facebook نوشت که از اتفاقی که برای گبرو افتاد، شوکه شده است.

اخراج این 2 محقق باعث برانگیخته شدن خشم عده‌‌ی زیادی از کارشناسان شد.

به همین دلیل محققان رابطه‌‌ی کاری خود را با Google قطع کردند.

تعدادی از مهندسین کمپانی نیز به نشانه‌‌ی اعتراض، شغل خود را ترک کردند.

بنجیو می‌گوید ترک کردن Google پس از تمام سال‌های همکاری نزدیک، برای او دشوار خواهد بود.

بنجیو در بیانیه‌‌ی استعفای خود، هیچ اشاره ای به اخراج گبرو و میشل نکرده است.