Menu

ادعای مایکروسافت درباره حملات هکرهای ایرانی

ادعای مایکروسافت درباره حملات هکرهای ایرانی
کالاسودا

Microsoft ادعا می‌کند هکر‌های ایرانی پشت کمپین MuddyWater از 2 هفته پیش کمپانی را مورد حمله قرار داده است.

به گزارش کالاسودا و به نقل از Tech Times، به ادعای مایکروسافت، هکر‌های ایرانی اکنون مدتی است که کشور‌های خاورمیانه را مورد حمله قرار داده‌اند.

با این حال Microsoft ادعا می‌کند این بار این هکر‌ها پا را فراتر از حد خود گذاشته و قصد سوء استفاده از پچ جدید کمپانی با نام Zerologon را داشته‌اند.

Microsoft می‌گوید این حملات از دو هفته پیش ادامه داشته‌اند.

ظاهرا هکر‌ها این بار خیلی جدی تر سعی در نفوذ به شبکه‌ی Microsoft دارند.

در صورت موفقیت، این هکر‌ها به کنترلر‌های دامنه دسترسی خواهند داشت.

کنترلر‌های دامنه نقش بسیار مهمی در شبکه‌ی سازمانی داشته و به نوعی غشای سلولی محسوب می‌شوند.

Microsoft ادعا می‌کند که در طول 2 هفته‌ی گذشته، حملات متعددی را علیه شبکه‌ی خود و یکی از ضعف‌های شناخته شده‌ی آن مشاهده کرده است.

Microsoft می‌گوید این حملات توسط گروه هکر‌های ایرانی با نام MERCURY صورت گرفته اند.

این هکر‌ها پیش از این هم پشت کمپین MuddyWater بوده اند.

باگ شناسایی شده در شبکه‌ی Microsoft اجازه‌ی ورود از لایه‌ی محافظتی و دسترسی به کنترلر‌های دامنه را به هکر‌ها می‌دهد.