Menu

فرار شبکه‌های اجتماعی آمریکایی از مسوولیت پذیری در اروپا

فرار شبکه‌های اجتماعی آمریکایی از مسوولیت پذیری در اروپا
کالاسودا

غول‌های تکنولوژی آمریکایی نمی‌خواهند مسئولیت محتوای بد را به عهده بگیرند.

به گزارش کالاسودا و به نقل از GizChina، کمپانی‌های بزرگ آمریکایی صنعت تکنولوژی امروز از اتحادیه‌‌ی اروپا یک خواسته‌‌ی مشترک داشتند.

آنها از اتحادیه‌‌ی اروپا می‌خواهند قوانین جدیدی را تصویب کند که مسئولیت آنها را در قبال محتوای ناهنجار و بد داخل پلتفرم‌های خود، کاهش دهد.

به بیان دیگر این کمپانی‌ها به دنبال کاهش مسئولیت حقوقی و قضایی خود در قبال محتوای بحث بر انگیز و ناجور هستند.

اتحادیه‌‌ی دیجیتال اروپا یا EDiMA باور دارد این درخواست کمپانی‌های تکنولوژی می‌تواند به آنها کمک کند راحت تر از آزادی بیان حافظت کرده و محتوای بد را شناسایی کنند.

این اتحادیه به عنوان نماینده‌‌ی رسمی کمپانی‌هایی نظیر Google، TikTok و Facebook در اروپا عمل می‌کند.

هنوز مشخص نیست دقیقا چه کمپانی‌هایی این درخواست را مطرح کرده اند.

با این حال اتحادیه می‌گوید قصد دارد این درخواست را به پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و کنسولگری اتحادیه‌‌ی اروپا ارائه کند.

از آنجا که در این گزارش خبری از نام کمپانی‌های درخواست کننده نیست، حدس‌های مختلفی در مورد آن زده می‌شود.

جالب اینجاست که کمیسیون اروپا تا پیش از این درگیر تصویب قوانین جدیدی برای افزایش مسئولیت پذیری این کمپانی‌ها در قبال محتوای بد بود.

از این رو کاملا مشخص است که چرا کمپانی‌های دیجیتال درخواست خود را اکنون به اتحادیه‌‌ی اروپا مطرح کرده اند.

این کمپانی‌ها ادعا می‌کنند که مراجع قضایی و کاربران همیشه فرض می‌کنند کمپانی همیشه از محتوای بد بر سطح پلتفرم خود آگاه است.

به همین دلیل هم کمپانی‌ها در قبال این گونه محتوا همیشه بلافاصله مورد مواخذه قرار می‌گیرند.

این در حالی است که کمپانی‌ها برای پیدا کردن این گونه محتوا نیاز به زمان و بررسی دارند.