Menu

هواپیماهای 5G با 9 روز پوشش بدون وقفه

هواپیماهای 5G با 9 روز پوشش بدون وقفه
کالاسودا

استارتاپ انگلیسی Stratospheric Platforms روی پروژه‌ای کار می‌کند که سرویس 5G را با 60 هواپیمای مجهز به سوخت هیدروژن بدون نیاز به دکل مخابراتی در این کشور تامین خواهد کرد.

به گزارش کالاسودا، نمونه اولیه از این هواپیما 2022 تست خواهد شد و در حال حاضر تمامی تستهای آزمایشگاهی آن انجام شده است.

هدف ایجاد ارتباطات 5G از طریق هواپیماهایی با سوخت هیدروژن است که هر کدام از این هواپیماها قادرند 9 روز را در جو استراتوسفر چرخیده و سرویس دهند.

بنابراین نیاز به دکل مخابراتی نبوده و موانع طبیعی مانند ساختمانهای بلند، درختان و … مانع را سرویس دهی مطلوب نخواهند شد.

در این ویدئو «ریچارد دیکین» مسوول پروژه با خبرنگار علمی بی بی سی مصاحبه‌ای درباره جزییات پروژه انجام داده که با هم می‌بینیم.