Menu

استقبال از ربات‌های ویژه اسکن در فروشگاه‌ها

استقبال از ربات‌های ویژه اسکن در فروشگاه‌ها
انتخاب

استفاده از ربات‌های اتوماسیون اسکن قفسه‌های فروشگاه‌ها فراتر از فروشگاه‌های مواد غذایی در حال رشد است.

استفاده از ربات‌های اتوماسیون اسکن قفسه‌های فروشگاه‌ها فراتر از فروشگاه‌های مواد غذایی در حال رشد است.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب به نقل از زد دی نت، فناوری ربات‌های اسکن قفسه‌ای، فناوری رایجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ه‌ای و به شکل عمده خواربارفروشی‌ها است.

استقبال از ربات‌های ویژه اسکن در فروشگاه‌ها

اما اکنون ربات‌های به کار گرفته شده در فروشگاهها، در حال توسعه هستند، راه حل‌های اتوماسیون خرده فروشی Badger Technologies شکاف‌های داده مهمی را برطرف می‌کند که مانع از دستیابی خرده فروشان به تصویر دقیقی از شرایط قفسه، روند خرید و ترجیحات مشتری می‌شود. دسترسی فوری به داده‌های هوشمند، برای افزایش تجربه خرید و سودآوری فروشگاه نیز با این روش تضمین می‌شود.

استقبال از ربات‌های ویژه اسکن در فروشگاه‌ها
استقبال از ربات‌های ویژه اسکن در فروشگاه‌ها