Menu

جزئیات سومین جلسه کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی

جزئیات سومین جلسه کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی
خبرگزاری مهر

جلسه کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی برگزار و ضوابط حضور کارشناسان و متخصصان و نحوه پخش زنده این جلسات تعیین شد.

این نشست که به صورت زنده از طریق درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت و اپلیکیشن تلوبیون پخش می‌شد به بررسی و تصویب موادی از آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک اختصاص داشت.

براساس ماده ۴ مصوب امروز کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مقرر شد؛ مشروح مذاکرات تمام جلسات کمیسیون به صورت زنده از طریق رسانه ملی و تارنما (سایت) خبرگزاری خانه ملت برای اطلاع عموم پخش شود، نماینده رسانه‌ها و جراید داخلی که مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند و به ویژه رسانه ملی می‌توانند با حضور در جلسات علنی کمیسیون گزارش روند بررسی طرح و مصوبات را تهیه و پخش کنند.

همچنین پس از بحث و گفت‌وگوهای صورت گرفته نمایندگان با ماده ۵ طرح موافقت کردند که براساس آن جلسات هیئت‌رئیسه کمیسیون به منظور تبادل نظر و اخذ تصمیمات در مورد جلسات کمیسیون و تنظیم دستور هفتگی با توافق اکثریت اعضای هیئت‌رئیسه تشکیل می‌شود.

ماده ۶ این طرح هم مورد تصویب قرار گرفت که طبق آن رئیس و نواب رئیس، اداره جلسات کمیسیون، امضا و ارسال تمامی دعوتنامه‌ها، مکاتبات اداری و مصوبات کمیسیون را بر عهده دارند.

براساس ماده ۷ مصوب هیئت‌رئیسه کمیسیون موظفند دستگاه‌های اجرایی و سایر ذینفعان مرتبط با طرح را به منظور الزام حضور دائمی در جلسات کمیسیون تعیین کند. نمایندگان دستگاه‌های مربوطه موظفند با اختیار تام در جلسات به طور مستمر حضور یابند.

اعضای کمیسیون مشترک با ماده ۸ این طرح موافقت کردند که براساس آن دبیران کمیسیون مسئولیت حضور و غیاب اعضای کمیسیون، تعیین نوبت و پایش زمان اظهارنظر برای هریک از اعضاء یا مدعوین، قرائت متن مواد و تبصره‌ها برای رأی‌گیری، ثبت مصوبات و سایر موارد مندرج در این آیین‌نامه را بر عهده دارند. همچنین براساس تبصره این ماده مصوبات روزانه کمیسیون پس از تأیید یکی از دبیران کمیسیون به تشخیص رئیس کمیسیون توسط سخنگوی کمیسیون از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.

ماده ۹ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فضای مجازی نیز توسط اعضای کمیسیون تصویب شد که طبق آن دعوت از مدعوین پس از تأیید هیئت‌رئیسه کمیسیون و با امضای رئیس یا یکی از نواب رئیس انجام می‌شود.‌

اعضای کمیسیون با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند که طبق آن اسامی حاضران و غایبان هر جلسه در ابتدای همان جلسه توسط یکی از دبیران اعلام و گزارش آن به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام می‌شود. نمایندگانی که ۳ جلسه رسمی متوالی یا ۵ جلسه رسمی متناوب غایب غیرموجه باشند، از عضویت در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند و مراتب جهت طی مراحل معرفی عضو جدید از کمیسیون مرتبط، به هیئت‌رئیسه مجلس منعکس می‌شود.

نمایندگان ماده ۱۲طرح مذکور را تصویب کردند که در آن آمده است: با تصمیم هیئت‌رئیسه کمیسیون، کمیته با کمیته‌های فرعی لازم با دارا بودن یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر تشکیل می‌شود. همچنین براساس تبصره این ماده مصوبات کمیته در صورت تصویب در کمیسیون، ملاک اعتبار است.

ماده ۱۳ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که براساس آن هیئت‌رئیسه کمیسیون رأسا یا به پیشنهاد سه نفر از نمایندگان موظف است از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، اتاق‌ها، مجامع صنفی و سایر بخش‌های ذی‌نفع که به نوعی با موضوع طرح ارتباط دارند، حسب مورد و مطابق با موضوع مورد بحث دعوت به عمل آورد.

نمایندگان با ماده ۱۴ طرح مذکور موافقت کردند که براساس آن رئیس جلسه می‌تواند در ابتدای هر جلسه به مدت پانزده دقیقه نظرات خود را در خصوص طرح و مطالب مربوط و موضوعات آن مطرح کند.

براساس اعلام رضا تقی‌پور انواری رئیس کمیسیون مشترک، نشست بعدی این کمیسیون عصر روز سه‌شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود.