Menu

تصمیم گیری درباره نحوه رای گیری کلیات طرح حمایت از کاربران به جلسه آینده موکول شد

تصمیم گیری درباره نحوه رای گیری کلیات طرح حمایت از کاربران به جلسه آینده موکول شد
خبرگزاری مهر

سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از بررسی ماده ۱۵ آیین نامه داخلی این کمیسیون خبر داد و گفت: تصمیم گیری درباره نحوه رای گیری کلیات طرح به جلسه آینده موکول شد.

وی گفت: از آنجایی که بحث طولانی بود، به تصویب نهایی ماده ۱۵ آئین نامه داخلی کمیسیون نینجامید و بررسی این ماده به جلسه بعد موکول شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: چند ماده از آئین نامه داخلی هم‌چنان باقی مانده است و بررسی و تصویب نهایی آنها به جلسه آینده موکول شد.

به گفته سیاهکلی، بخشی از ماده ۱۵ آئین نامه داخلی کمیسیون، مربوط به رأی‌گیری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و نحوه برخورد با آن است. به این معنی که برای مواردی از جمله نحوه رأی گیری چگونه تصمیم گیری شود و اگر کلیات رأی نیاورد چگونه قابل اصلاح خواهد بود و مجدداً به کمیسیون بازگردد.

وی گفت: بر این اساس قرار شد در این خصوص استعلام از اداره قوانین انجام شود و هیأت رئیسه استفساریه بگیرد و در جلسه آینده راجع به این الحاقیه و کلیات آن رأی گیری شود.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مورد بحث و جدل صورت گرفته در جلسه کمیسیون گفت: در جلسات قانون‌گذاری جدل و بحث طبیعی است و حتی زمانی که وارد بررسی کلیات طرح بشویم و از گروه‌ها ی بیرونی و کارشناسان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دعوت به حضور کنیم، قطعاً بحث‌ها جدی تر دنبال می‌شود.

وی گفت: جلسه آینده کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی عصر روز یکشنبه برگزار می‌شود و مربوط به ادامه بررسی آئین نامه داخلی این کمیسیون خواهد بود.